Skrócona nota biograficzna

Urodziłem się w 1952 roku w Toruniu.
Jestem absolwentem klasy matematycznej IV LO, także w Toruniu (1971).
Magisterium zdobyłem na Wydziale BINOZ UMK, również w Toruniu (1977).

W latach 1972–1980 uprawiałem alpinizm – Tatry, Alpy Francuskie, Hindukusz.

Równolegle ze studiami uniwersyteckimi systematycznie brałem udział w pracach Duszpasterstwa Akademickiego OO. Jezuitów w Toruniu – zwłaszcza Grupy Filozoficznej (szef grupy 1973–1975) – pod kierunkiem O. Władysława Wołoszyna. Uczestniczyłem w wykładach i dyskusjach znamienitych intelektualistów polskich np. Józefa Tischnera, Tadeusza Mazowieckiego, Jana Andrzeja Kłoczowskiego. W DA poznałem również wybitnych artystów polskich np. Tadeusza Brzozowskiego, Jacka Sienickiego, Władysława Hasiora oraz ich prace. Pod wpływem obcowania z filozofią oraz kontaktów z artystami wielkiego formatu, pośród których szczególną rolę odegrał Władysław Hasior, wizja możliwości formułowania swoich myśli przy pomocy fotografii stawała się coraz silniejszą alternatywą wobec wcześniej preferowanej drogi życia na polu nauki.

W roku 1980, po groźnym wypadku alpinistycznym, swoją drogę życiową związałem z fotografią artystyczną równolegle pracując jako nauczyciel języka angielskiego w toruńskich liceach. Traktowany restrykcyjnie, szczególnie na przestrzeni lat 80-tych, przez ZPAF O. Toruńsko-Bydgoski, byłem jednocześnie zapraszany przez ZG ZPAF w Warszawie na ważniejsze sympozja fotografików polskich. Od roku 1990 jestem członkiem ZPAP PSU.

Miałem wiele wystaw w prestiżowych polskich galeriach artystycznych i fotograficznych. Moim udziałem były również liczne wystawy indywidualne za granicą – w krajach europejskich – Anglia, Szwajcaria, Finlandia i w USA. Uczestniczyłem także w międzynarodowych wystawach zbiorowych w Belgii, Niemczech i Japonii.

Moje prace reprezentowały sztukę polską na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w Caracas – Wenezuela.

Otrzymałem stypendia artystyczne:

  • 1990 – stypendium MSZ Królestwa Hiszpanii,
  • 1991 – 1993 stypendium MKiS RP.

Moje najbardziej znane cykle fotograficzne:

  • MODLITWA w GOTYCKIEJ KATEDRZE 1981,
  • GOTYK – KSZTAŁT i ŚWIATŁO 1985, KSZTAŁT ŚWIATŁA 1991,
  • MIASTO 1992, KOLOR WIATRU 1996.
  • W roku 2002 do galerii Arsenał w Toruniu zaprosiłem Franciszka Starowieyskiego inaugurując dialog artystyczny w ramach cyklu TWARZ. Sedno dialogu polega na zgłębianiu relacji portret – autoportret poprzez właściwą dla każdego z artystów formę wypowiedzi twórczej.
  • MIASTA INACZEJ 2005, SZALONE LOKOMOTYWY 2006.

W 1991 założyłem autorską agencję reklamową i do dnia dzisiejszego jestem dyrektorem artystycznym STUDiA'Vi.

Publikowałem fotografie w prasie codziennej np. NOWOŚCI, IKP, a także w czasopismach ogólnopolskich np. POLSKA, PERSPEKTYWY oraz periodykach tematycznych np. MÓJ DOM, AURA, POLISH ENGINEERING. Moje fotografie stanowią szatę ilustracyjną kalendarzy oraz można je spotkać na okładkach tomików poezji. Brałem udział w polskich i międzynarodowych sympozjach fotografików i projektantów.

Jestem pomysłodawcą i współorganizatorem, w latach 1996–2000, Konkursu Wydawnictw Reklamowych IDEA. Byłem inicjatorem i kuratorem wystawy European Design Annual 1999, Wozownia – Toruń.

Moje dokonania artystyczne były opisywane, w różnych okresach, na łamach pism fotograficznych np. FOTO, Kwartalnik FOTOGRAFIA oraz artystycznych np. PROJEKT. Brałem udział w programach telewizji regionalnych np. Magazyn Kulturalny TVP-3 Bydgoszcz i ogólnopolskich np. PEGAZ.

Fotografie mojego autorstwa są w zbiorach Muzeum Okręgowym w Toruniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, zbiorach prywatnych i publicznych w kraju i za granicą, m. in. Coventry – Wielka Brytania, Äänekoski – Finlandia.

SOBECKI

TOMASZ