Krótka biografia dokonań fotograficznych.

Tomasz Sobecki – urodzony w Toruniu.

Wiele wystaw w prestiżowych polskich galeriach artystycznych i fotograficznych. Liczne wystawy indywidualne za granic± w krajach europejskich (Anglia, Szwajcaria, Finlandia) i USA.

Udział w międzynarodowych wystawach zbiorowych w Belgii, Niemczech i Japonii. Reprezentant sztuki polskiej na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w Caracas (Wenezuela).

Stypendia artystyczne:

  • 1990 – stypendium MSZ Królestwa Hiszpanii,
  • 1991–1993 stypendium MKiS RP.

Najbardziej znane cykle fotograficzne:

  • MODLITWA w GOTYCKIEJ KATEDRZE 1981, GOTYK – KSZTAŁT i ¦WIATŁO 1985
  • PERSPEKTYWA 1987, KSZTAŁT ¦WIATŁA 1991,
  • MIASTO 1992, KOLOR WIATRU 1996.
  • W roku 2002 zaprosił Franciszka Starowieyskiego do dialogu artystycznego TWARZ zrealizowanego w Galerii Arsenał – Toruń. Sedno dialogu polega na zgłębianiu relacji portret – autoportret.
  • MIASTA INACZEJ 2005, SZALONE LOKOMOTYWY 2006.

W roku 2009 otworzył i prowadzi w Toruniu galerię etiud pod nazw± GALERiA'Vi.

Udział w polskich i międzynarodowych sympozjach fotografików i projektantów.

Prace w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Okręgowym w Toruniu, Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach, zbiorach prywatnych i publicznych w kraju i za granic±, m. in. Coventry – Wielka Brytania, Äänekoski – Finlandia, Nowy Jork – USA.

SOBECKI

TOMASZ